«Байтак» жасылдар партиясы Құрылтай съезiн Өткізді

Ақпан 18, 2023

Сенбі күні Алматыда «Байтақ» жасылдар партиясының құрылтай съезі өтті.

Жиын барысында құрылтай құжаттары мен бағдарламасы қабылданып, партия басшылығы сайланды. Съезге қаладағы бірнеше университеттің стедунттері мен әскери-техникалық мектептің оқушылары қатысты. Оған қоса аймақтардағы экологиялық проблеманы көтеріп жүрген делегаттар да төбе көрсетті.

«ҚазақстанрасымендежаңадәуіргеаяқбастыОсыкездебізжасылдарпартиясынқұрмақпызБіздіңпартияЕкіншіРеспубликадағыЖаңаәріәділеттіҚазақстанныңтірегіболадыӘринесаясатүлкеннәрсеДенсаулықсақтаутәрбиеәлеуметтікмәселедеркезінде шешілуі керек. Сол үшінбізкелесіжылыөтетінпарламентпенмәслихатсайлауынақатыспақпызЖоқдегендемиллиондауысжинауымызкерек», –дедіжиындасөзсөйлегенАзаматханӘміртай.

Съез барысында Азаматхан Әміртай жасылдар партиясының төрағасы болып сайланды.